Fobie, wat is het?

Wat is een fobie?

Een fobie is een automatische reactie op een situatie of voorwerp. De fobiereactie gaat vanzelf en is niet bewust tegen te houden. De reactie is vaak angst. Het vervelende van een fobie is dat de situatie of het voorwerp op zichzelf meestal onschuldig is. Er is eigenlijk geen reden om angstig te worden.
Veel goedbedoelde adviezen van mensen zonder jouw fobie zijn dan ook: “ach, het is maar een klein …., daar hoef je niet bang voor te zijn!”
Vaak heeft iemand dat ook al duizend keer tegen zichzelf gezegd, maar dat helpt niet.
Meestal wordt de fobiereactie opgeroepen door het zien van het voorwerp of de situatie. Bijvoorbeeld een spin: je loopt de kamer binnen en vanuit een ooghoek zie je een spin op de muur. Je lichaam reageert direct met de angstsensatie en voordat je het weet sta je, bij wijze van spreken, op de stoel te gillen.

Als een fobie langer bestaat gaan mensen vaak vermijdingsgedrag vertonen. Ze gaan niet meer naar situaties en plaatsen waar ze ooit een fobiereactie hebben gehad. Ook kan de angst voor het krijgen van een fobiereactie op zich al een angstreactie uitlokken.

Uiteindelijk zijn er steeds meer ‘triggers’ die de fobie kunnen opwekken, zelfs alleen de gedachte aan de fobie kan al genoeg zijn.

Meestal komen mensen naar ons voor hulp als ze de laatste twee situaties al meemaken. Dat is prima, maar het mag ook eerder!